მაღაზიის მუშაობის რეჟიმი:
ყოველდღე 10:00 -19:00
უკუზარი

სამედიცინო უნიფორმები

koi Basics Becca

240,00 ₾

koi Basics Becca

240,00 ₾

koi Basics Becca

240,00 ₾

koi Basics Becca

240,00 ₾

koi Stretch Tyler

250,00 ₾

koi Basics Becca

240,00 ₾

სამედიცინო კომპლექტი-QF-001

80,00 ₾

სამედიცინო კომპლექტი-QF-002

80,00 ₾

სამედიცინო კომპლექტი-QF-003

90,00 ₾

სამედიცინო კომპლექტი-QF-004

80,00 ₾

სამედიცინო კომპლექტი-QF-005

60,00 ₾

სამედიცინო კომპლექტი-QF-006

70,00 ₾

სამედიცინო კომპლექტი-QF-007

80,00 ₾

სამედიცინო კომპლექტი-QF-008

80,00 ₾

სამედიცინო კომპლექტი- KF-001

70,00 ₾

სამედიცინო კომპლექტი-QF-009

85,00 ₾

სამედიცინო კომპლექტი-QF-010

60,00 ₾

სამედიცინო კომპლექტი-QF-011

60,00 ₾

სამედიცინო კომპლექტი-QF-012

60,00 ₾

სამედიცინო კომპლექტი-QF-013

65,00 ₾

სამედიცინო კომპლექტი-QF-014

70,00 ₾

სამედიცინო ხალათი-QX-002

55,00 ₾

სამედიცინო ხალათი-QX-003

55,00 ₾

პაციენტის ხალათი PX-001

40,00 ₾