მაღაზიის მუშაობის რეჟიმი:
ყოველდღე 10:00 -19:00
უკუზარი

სამედიცინო უნიფორმები MedStyle

სამედიცინო კომპლექტი-QF-001

60,00 ₾

სამედიცინო კომპლექტი-QF-002

60,00 ₾

სამედიცინო კომპლექტი-QF-003

60,00 ₾

სამედიცინო კომპლექტი-QF-004

60,00 ₾

სამედიცინო კომპლექტი-QF-005

55,00 ₾

სამედიცინო კომპლექტი-QF-006

55,00 ₾

სამედიცინო კომპლექტი-QF-007

60,00 ₾

სამედიცინო კომპლექტი-QF-008

60,00 ₾

სამედიცინო კომპლექტი- KF-001

60,00 ₾

სამედიცინო კომპლექტი-QF-009

60,00 ₾

სამედიცინო კომპლექტი-QF-010

55,00 ₾

სამედიცინო კომპლექტი-QF-011

55,00 ₾

სამედიცინო კომპლექტი-QF-012

55,00 ₾

სამედიცინო კომპლექტი-QF-013

55,00 ₾

სამედიცინო კომპლექტი-QF-014

60,00 ₾

სამედიცინო ხალათი-QX-001

40,00 ₾

სამედიცინო ხალათი-QX-002

40,00 ₾

სამედიცინო ხალათი-QX-003

40,00 ₾

პაციენტის ხალათი PX-001

25,00 ₾

კაბა-ხალათი QX-004

50,00 ₾