მაღაზიის მუშაობის რეჟიმი:
ყოველდღე 10:00 -19:00
უკუზარი

ქალის სამედიცინო უნიფორმები

სამედიცინო კომპლექტი-QF-007

80,00 ₾

სამედიცინო კომპლექტი-QF-009

85,00 ₾

სამედიცინო კომპლექტი-QF-010

60,00 ₾

სამედიცინო კომპლექტი-QF-012

60,00 ₾

სამედიცინო კომპლექტი-QF-013

65,00 ₾

სამედიცინო კომპლექტი-QF-014

70,00 ₾

სამედიცინო ხალათი-QX-002

55,00 ₾

სამედიცინო ხალათი-QX-003

55,00 ₾

პაციენტის ხალათი PX-001

40,00 ₾

კაბა-ხალათი QX-004

50,00 ₾