მაღაზიის მუშაობის რეჟიმი:
ყოველდღე 10:00 -19:00
უკუზარი

ქალის სამედიცინო უნიფორმები MedStyle

პაციენტის ხალათი PX-001

40,00 ₾

კაბა-ხალათი QX-004

50,00 ₾

სამედიცინო ხალათი-QX-002

55,00 ₾

სამედიცინო ხალათი-QX-003

55,00 ₾

სამედიცინო კომპლექტი-QF-005

60,00 ₾

სამედიცინო კომპლექტი-QF-010

60,00 ₾

სამედიცინო კომპლექტი-QF-012

60,00 ₾

სამედიცინო კომპლექტი-QF-013

65,00 ₾

სამედიცინო კომპლექტი-QF-006

70,00 ₾

სამედიცინო კომპლექტი-QF-014

70,00 ₾

QF-016

70,00 ₾

QF-016-1

70,00 ₾

სამედიცინო კომპლექტი-QF-001

80,00 ₾

სამედიცინო კომპლექტი-QF-007

80,00 ₾

სამედიცინო კომპლექტი-QF-004

80,00 ₾

QF-016-2

80,00 ₾

QF-016-3

80,00 ₾

QF-016-4

80,00 ₾

QF-016-5

80,00 ₾

QF-016-6

80,00 ₾

QF-017-01

80,00 ₾

QF-017-02

80,00 ₾

QF-017-03

80,00 ₾

QF-017-04

80,00 ₾